certificate (2)  certificate (1)
 ISO  9001:  2008  ISO/TS 16949:  2009
zhengshu certificate-21
一種直線導軌副的高防塵性能結構  數控磨床中頭架傳動結構專利
certificate-41 certificate-11
 動觸頭滾珠絲杆副專利 高壓閥門滾珠絲杆專組利
 certificate (1)  certificate (3)
 2011-2012年度科技創新獎  中國滾珠絲杠十佳名優品牌
 certificate (2)
 行業貢獻三等獎  緊固件行業優秀新產品獎
 certificate (1)  certificate (3)
 上海機器人行業協會會員證書  中國機床工具工業協會會員證書
 certificate (4)  certificate (2)
 中國機械通用零部件工業協會會員證書  上海市商會會員證書